production control

  1. üretim denetimi (üretim planlarının uygulanmasının denetiminde kullanılan sistem
iç üretim kontrolü
üretim kontrolu
üretim kontrolü