production function

  1. üretim fonksiyonu
  2. üretim fonksiyonu (çeşitli karışımlar ve miktarlardaki girdilerden mümkün olan en çok çıktıyı sağlamayı tanımlayan bir fonksiyon