prompt someone with an answer

  1. Fiil birine bir cevap önerisinde bulunmak
  2. Fiil birine cevap yetiştirmek