property rights

AB Koordinasyon ve Telif Hakları Koordinatörlüğü İsim, Kurum İsimleri
sanayii emlaki hakları İsim
sanayi emlaki hakları İsim
sınai haklar İsim, Medeni Hukuk
fikri mülkiyet hakları İsim, Rekabet Hukuku
fikri haklar İsim, Medeni Hukuk
evlilikte mülkiyet hakları İsim
Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması İsim, Hukuk
özgülenen mal ve haklar İsim
güçlendirilmiş aynî hak; mülkiyetin gayri aynî hak tesisi
özgülenecek mal ve haklar İsim
mülk üzerindeki bütün haklarından feragat etti