proportion one's expenses to one's income

  1. Fiil masraflarını gelirine göre bölmek
  2. Fiil giderini gelirine uydurmak