prove one's middle-class bona fides

  1. Fiil, Siyaset-Ulusl. İlişkiler halktan biri olduğunu göstermek