prove something to someone

  1. Fiil birşeyi birine kanıtlamak
  2. Fiil birşeyi birine ispat etmek
  3. Fiil birşeyi birine ispatlamak