1. İsim, Hukuk vekaletname
  2. İsim, Hukuk vekil
  3. İsim, Hukuk vekalet
  4. İsim (birine) vekâlet, vekillik, bir kimseye vekil olma.
  5. İsim vekil, vekâlet/başkası adına karar verme yetkisini haiz kimse.
  6. İsim vekâletname.
birini vekil tayin etmek Fiil
birini vekil tayin etmek Fiil
birini vekil tayin etmek Fiil
vekâletnamesini ibraz etmek Fiil
vekâletnameyi ibraz etmek Fiil
vekil sıfatıyla hareket etmek Fiil
vekâlet etmek Fiil
mahkemede vekil tarafından temsil edilmek Fiil
vekil tayin etmek Fiil
vekil tayini
vekil tarafından temsil olunmak Fiil
vekâleten
temsilen
vekaleten Zarf, Hukuk
vekâletname örneği
umumi vekâletname
şahsen veya vekaleten Zarf, Hukuk
vekil tayin eden belge
gayri kabili rücu vekâletname
vekil vasıtasıyla evlenmek Fiil
vekili reddetmek Fiil
bir vekili reddetmek Fiil
oy kullanma vekâletinin reddi İsim
bir vekâletnamenin geri alınması
bir vekâletnameyi iptal etmek Fiil
vekâletnameyi feshetmek Fiil
bir vekâletnameyi feshetmek Fiil
bir vekâletname göndermek Fiil
vekâletname göndermek Fiil
vekâleten imzalamak Fiil
hususi vekâletname
vekâlet etmek Fiil
vekil tayini
vekil sıfatıyla oy kullanmak Fiil
vekâlet ile oylama
vekâleten oy kullanmak Fiil
vekâleten oy kullanan
vekâleten oy kullanma usulü
(genel kurul) oy kartı
US oy verme hakkı (kavgası İsim
(genel kurul) vekâletname formu
vekâletname veren
vekil
vekâletname belgesi
vekâlet yetkisi
vekillik hakları İsim
vekilin imzası
genel kurul için vekaletname İsim, İşletme
vekâleten oy kullanma
vekâleten oy kullanmak Fiil
vekalet savaşı. Tarafların açıkça karşı karşıya gelmek yerine, üçüncü taraflar üzerinden üstü örtülü olarak çatıştığı savaş. İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
vekalet savaşı İsim, Askerlik
(genel kurul) vekâletname formu vermek Fiil
birine vekâlet etmek Fiil