public authorities

  1. İsim, Kamu Yönetimi resmi makamlar
  2. İsim resmi merciler
  3. İsim yetkili merciler
  4. İsim kamu yetkilileri
s kamu makamlarınca sağlanan hizmetler İsim
kamu makamlarınca sağlanan hizmetler İsim
kamu yetkilileri İsim
hükümet daireleri İsim