pull sb's nose

  1. Fiil birini azarlamak
  2. Fiil kulağını çekmek
  3. Fiil birine yol göstermek