1. sıkıntı çekmek, dar/kıt/az olmak.
    I am pushed for time: Vaktim dar.
    He is pushed for money: Para sıkıntısı çekiyor.
bir şeyi güçle desteklemek Fiil
birini (borcunu ödemesi için) sıkıştırmak Fiil