1. sürdürmek, devam ettirmek, ileri sürmek.
    push on with the work: işe (didişmeyle) devam etmek.
bir öğrenciyi kayırmak Fiil