1. (a) itip düşürmek.
    The children were pushing each other over on the sand. (b) yaklaşmak, yol açmak.

    He pushed (his way) over towards her.
kolay iş.
It's a pushover: Çok kolay bir iştir.
The examination was a pushover. İsim
kolay aldanır/yola gelir/etki altında kalır (kimse vb.), yemlik.
You won't have much touble with her,
she'll be a pushover.
Jo is a pushover for girls with blue eyes: Jo, mavi gözlü kızlara hayrandır.
İsim