kulağını bükmek, ikaz etmek, azarlamak, paylamak. flea (3).
dostça uyarmak, ihtar etmek,
mec. kulağını bükmek.
I put a flea in his ear about the next meeting.
memnun olmadığı halde memnun görünmek Fiil
bir kimsenin çanına ot tıkamak, işini kösteklemek.
aküyü şarj etmek Fiil
bir kitabı okumayı bırakmak Fiil
enflasyonu frenlemek Fiil
bir şeyi frenlemek Fiil
bir şeyi frenlemek Fiil
telefonu bağlamak Fiil
üretimi frenlemek Fiil
üretimi yavaşlatmak Fiil
imalatı kısmak Fiil
frenlemek Fiil
bir parayı tedavüle koymak Fiil
parayı tedavüle koymak Fiil
çatışmayı göze almak Fiil
bir şirketi adli nezaret altına almak Fiil
engel olmak, müdahale etmek.
(US) fiyatları engellemek Fiil
bir şeyi engellemek Fiil
birşeyi suya düşürmek Fiil
birşeyin tadını kaçırmak Fiil
birşeyin keyfini kaçırmak Fiil
birşeyi zehir etmek Fiil
tarihlendirmek Fiil
yanılmak, yanlış adım atmak, hata işlemek, çürük/yaş tahtaya basmak.
He's very good at dealing with
all kinds of people, he never puts a foot wrong.
yaptığında başarılı olmak Fiil
üstesinden gelmek Fiil
bir ev için satılık ilanı vermek Fiil
canlılık katmak Fiil
etiket koymak Fiil
limit koymak Fiil
sınırlamak Fiil
limit belirlemek Fiil
sınır koymak Fiil
hudutlandırmak Fiil
bir makineyi monte etmek Fiil
birini palangaya vurmak Fiil
bir şeyi işaretlemek Fiil
bir erteleme teklif inde bulunmak Fiil
bir erteleme teklifinde bulunmak Fiil
kayda koymak Fiil
yama vurmak Fiil
ortalığı toplamak Fiil
bir tasarıyı uygulamak Fiil
eyleme geçmek Fiil
ödül koymak Fiil
paha biçmek Fiil
bir tutukluyu şartlı tahliye etmek Fiil
bir şey için ödül koymak Fiil
cezai kovuşturma açmak Fiil
soruşturmak Fiil
birine soru sormak Fiil
bir kararı gündem konusu yapmak Fiil
kendini tutmak Fiil
'e dar bir yorum getirmek Fiil
bir odaya çekidüzen vermek Fiil
…'i aydınlatmak/açıklamak/izah etmek.
pullamak Fiil
masrafları sınırlamak Fiil
ön olmak Fiil
set çekmek Fiil
bir şeye son vermek Fiil
masrafları sınırlamak Fiil
masrafları durdurmak Fiil
masrafları kesmek Fiil
birşeyi müsadere etmek Fiil
haczetmek Fiil
tapalamak Fiil
ticaret hayatına öldürücü kısıtlamalar getirmek Fiil
bir şeye vergi koymak Fiil
bir şeye vergi koymak Fiil
bir şeye vergi koymak Fiil
bir şeye son vermek Fiil
kravat takmak Fiil
'i geniş yorumlamak Fiil
bir gemiyi hizmete almak Fiil
gemiyi limana sokmak Fiil
bir gemiye yeni bir rota vermek Fiil
bir iş anlaşmasını başarıyla gerçekleştirmek Fiil
bindirilmek Fiil
sınanmak Fiil
oylanmak Fiil
rejime tabi tutulmak Fiil
toparlamak Fiil
yelkovanı bir dakika geri almak Fiil
bir öğrencinin ilerlemesine engel olmak Fiil
bir işe sermaye koymak Fiil
şamandıra koymak Fiil
bir ayaklanmayı bastırmak Fiil
isyanı bastırmak Fiil
bir isyanı bastırmak Fiil
yeni bir kitap yayımlamak Fiil
bir teklifte bulunmak Fiil
bir teori ortaya atmak Fiil
bir talepte bulunmak Fiil
yeni bir teori ortaya atmak Fiil
teklif öne sürmek Fiil
bir teklif öne sürmek Fiil
bir fikir yürütmek Fiil
bir teori ileri sürmek Fiil
bir sözleşmeye engeller koymak Fiil
bir sözleşmeye kayıt ve şartlar koymak Fiil
kefil olmak Fiil
ihtarda bulunmak Fiil
(bir kazadan sonra sigorta şirketinden) talepte bulunmak Fiil
icraya vermek Fiil
bir evrak sunmak Fiil
dosyalamak Fiil
yeni bir sigorta takmak Fiil
performans sergilemek Fiil
performans göstermek Fiil
bir plan önermek Fiil
itirazda bulunmak Fiil
güvenilir bir yere koymak Fiil
bir limana sığınmak Fiil
bir işe başvurmak Fiil
iş için gazeteye ilan vermek Fiil
liste haline getirmek Fiil
bir liste haline getirmek Fiil
tendürdiyot sürmek Fiil
bankaya para koymak Fiil
bir bankaya para yatırmak Fiil
tedavüle para yatırmak Fiil
piyasaya sahte para sürmek Fiil
bir toplantıyı ertelemek Fiil
bir ödemeyi ertelemek Fiil
smokin giymek Fiil
sofraya tabak koymak Fiil
yüzü kararlı bir ifade almak Fiil
maske takmak Fiil
bir tutmak Fiil
oyun vermek Fiil
kâr yoluna sokmak Fiil
(a) olay çıkarmak, (b)
k.d. kıyameti koparmak.
bir oyunu sahneye koymak Fiil
satmak Fiil
surat asmak Fiil
pul yapıştırmak Fiil
masasını derleyip toplamak Fiil
bir işi ele almak Fiil
topal atla yarışa çıkmak.
adını listeye koymak Fiil
bir sözcüğün üzerini çizerek silmek Fiil
bir şirkete kendi damgasını basmak Fiil
bir belgeye mührünü basmak Fiil
(yarışta) bütün parasını bir at üzerine koyarak bahse girmek.
bir senede imza atmak Fiil
imzasını bir belgeye koymak Fiil
imzasını bir vasiyetnameye atmak Fiil
şaşırtmak Fiil
bir ateşi söndürmek Fiil
ışık tutmak.
el ilanı çıkarmak Fiil
bir kredi konsorsiyumundan çekilmek Fiil
birine soru sormak Fiil
kondurmak Fiil
birini köşeye sıkıştırmak Fiil
birini komaya sokmak Fiil, Tıp ve Sağlık
birine bir çiftliği devretmek Fiil
birini kızdırmak Fiil
birini otobüse bindirmek Fiil
birine vakıftan düzenli yardım etmek Fiil
işe koymak Fiil
birini uçağa bindirmek Fiil
maaş bağlamak Fiil
birini trene bindirmek Fiil
birini bir işe koymak Fiil
birini sanat öğrensin diye birinin yanına vermek Fiil
birini bir işe koymak Fiil
bir iş anlaşmasını başarıya ulaştırmak Fiil
durdurmak Fiil
tevkif etmek Fiil
pot kırmak, falso/gaf yapmak, çam devirmek.
güvence vermek Fiil
iyi bir savunmada bulunmak Fiil
karşı teminat vermek Fiil
dövüşmek, çarpışmak, kavga çıkarmak.
komplo kurmak Fiil
bir ilan asmak Fiil
ilan vermek Fiil
bir dilekçe vermek Fiil
oyun sahneye koymak Fiil
afiş asmak Fiil
fiyatı yükseltmek Fiil
çok direnmek Fiil
bir vergiyi yükseltmek Fiil
bir çadır kurmak Fiil
maval okumak Fiil
aday tayin etmek Fiil
otele inmek Fiil
bir otele inmek Fiil
patenti ilan etmek Fiil
parlamento adayı olmak Fiil
kısaca ifade etmek gerekirse