put in a document

bir dava ile ilgili olarak belge sunmak Fiil