put in a plea

defi dilekçesi vermek Fiil
sahtekârlık iddiasında bulunmak Fiil
sahtecilik sahtekârlık suçlamasına itiraz etmek Fiil
sahtekârlık suçlamasına itiraz etmek Fiil
yetkisizlik iddiasında bulunmak Fiil