put into motion

yaptırımlar önlemlerini uygulamaya koymak Fiil