1. satış opsiyonu
  2. satma opsiyonu
  3. belli bir tarihte
  4. ya da ondan önce anlaşmaya varılmış fiyat üzerinden hisse senetleri ve emtialar satma opsiyonu
  5. tahvillerde
  6. tahvil sahibinin tahvili vadesinden önce itfa etme hakkı
  7. opsiyonlarda
  8. belirli bir tarihe kadar belirli bir fiyattan belirli bir miktar hisse senedini satma hakkını veren sözleşme
satma opsiyonu
satma opsiyonu
satış ve alım opsiyonu