çürü(t)mek, kok(ut)mak, kokuş(tur)mak, boz(ul)mak, ayrış(tır)mak. Fiil
kangrenleşmek, kangren olmak. Fiil