put someone off with an excuse

  1. Fiil birini bir bahane ile yatıştırmak
  2. Fiil savsaklamak