put someone's nose out of joint

  1. birinin pabucunu dama at(tır)mak, burnunu kırmak, ilgiyi kendi üzerinde toplayıp birini kıskandırmak.

    His nose was put out of joint: Burnu kırıldı; pabucu dama atıldı.
  2. (a) ayağını kaydırmak, pabucunu dama at(tır)mak, burnunu/gururunu kırmak, (b) birinin ümitlerini kırmak,
    plânlarını akamete uğratmak.