quarter-breed

  1. İsim dörttebir melez: dört ceddinden yalnız biri beyaz olan (Amerika yerlisi).
melez (beyaz ile kızılderiliden doğan