raise a question

bir şey hakkında itirazda bulunmak Fiil