1. Sıfat, Biyoloji rasgele (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 2. rastgele, tesadüfî, seçkisiz.
  This is just a selection of the complaints we have received.
  random
  error: seçkisiz yanılgı.
  random numbers: seçkisiz sayılar.
  random order: rastgele sıra.
  random process: rastgele süreç.
  random sample: rastgele örneklem.
  random shot: rastgele ateş.
  random variable: seçkisiz değişken.
  random vector: rastgele yöney.
  random choice/selection: rastgele seçme/seçim.
 3. (inşaat) boyut ve şekilleri değişik/rastgele.
  random-sized slates.
rastgele, gelişigüzel.
She took a book at random from the shelf.
to ask questions at random:
gelişigüzel sualler sormak.
derme çatma
rastgele bir örnek seçmek Fiil
rasgele bir örnek seçmek Fiil
örnekleri rastlantıyla almak Fiil
rastgele erişim: Bilgisayar veri saklama ortamında erişilmek istenen tutanağın öncekinden bağımsız olarak
doğrudan doğruya okunması ya da yazılmasını sağlayan donanım olanağı ve düzenleme yöntemi.
İsim
rastgele erişimli düzen
rastgele erişimli bellek. İsim
rastgele erişimli hafıza İsim, Bilgi Teknolojileri
rastgele dağılım
rasgele dağılım
tesadüfi hata
rastgele yapılmış inceleme
rastgele alınmış inceleme
rasgele işlem
malı bakmadan alma
bir bütünü temsil edecek şekilde seçilmiş örnek grup
tesadüfi örneklem
rastlantısal örnek
rastlantısal örnek seçme
rastgele örnekleme.
random sampling error: rastgele örnekleme yanılgısı. İsim
rastgele seçim
rasgele seçim
rastgele atış
kör nişancılık
rasgele alınmış örnek
rastgele alınmış örnek
gelip geçici fikirler
tesadüfi değişken İsim, Matematik
rassal değişken İsim, İstatistik
tesadüfi hareket teorisi (hisse senetleri fiyat hareketlerinin geçmişteki hareketlere bağlı olmadığı
ve belirli bir düzen göstermediği kavramı
sıradan yürüyüş hipotezi
rastlantı usulüyle test yapmak Fiil
bir şeyi çok yüksek fiyata almak Fiil