1. vecd, istiğrak.
  2. vecde dalma(k), kendinden geçme(k).
  3. raptures: aşırı/çılgınca sevinç/sevinme, sevinç taşkınlığı, sevinçten deliye dönme(k). be in
    raptures: sevinçten deliye dönmek, etekleri zil çalmak. go into raptures (at/over sth): bir şeye (a) delice/deli gibi sevinmek, (b) hayran olmak. She went into raptures at the news: Haberi duyunca deli gibi sevindi.