rate a coin

  1. Fiil sikkeye değer koymak
  2. Fiil bir sikkenin değerini saptamak