1. Sıfat kısık, boğuk, keskin, tiz, acı (ses), hırçın, haşin, kulak tırmalayıcı.
    The raucous caw of a crow. raucous shouts.
gürültülü bir kahkaha İsim