reach me down

elden düşme, kullanılmış (elbise vb.), müstamel, ikinci elden alınmış.
hazır elbise.