1. kanuna aykırı olarak gayri menkulün elinden alınması