record date

  1. kayıt tarihi
  2. belirtilen temettüyü alabilmek için bir kişinin şirketin sermaye defterine kayıt olması gereken tarih
kayıt tarihi (temettüye hak kazanmak için hissedarın resmen hisse sahibi olması gerektiği tarih