recover after a business failure

  1. Fiil bir iş başarısızlığından belini doğrultmak