1. İsim kamış düdük, dilli düdük: içindeki madenî dil hava ile titreşerek ses çıkaran org borusu.