refer someone to someone

  1. Fiil birini birine sevk etmek
  2. Fiil birini birine havale etmek
birini birine göndermek Fiil
birini bir yere yönlendirmek Fiil
birini bir yere sevk etmek Fiil
birini müdüre göndermek Fiil
birine hitap etmek Fiil
birinden söz etmek Fiil
birinden bahsetmek Fiil
birine adıyla atıfta bulunmak Fiil
biri hakkında konuşurken küçültücü sözler söylemek Fiil