refer to someone in terms of disparagement

  1. Fiil biri hakkında konuşurken küçültücü sözler söylemek