bir meslektaşına başvurmak Fiil
bir meslektaşına başvurmak Fiil
notlarına bakmak Fiil
notlarına başvurmak Fiil
notlarına bakmak Fiil
müracaat etmek Fiil
bir kurula havale etmek Fiil
bir sözlüğe başvurmak Fiil
bir belgeye göndermede bulunmak Fiil
kanıt olarak belgeye atıfta bulunmak Fiil
delil olarak bir evraka göndermede bulunmak Fiil
bir dipnota göndermede bulunmak Fiil
eski bir işvereni referans olarak vermek Fiil
yeniden bir konuyu ele almak Fiil
kabul edene iade etmek Fiil
bir kanuna atıfta bulunmak Fiil
hakeme havale etmek Fiil
yetkiliye başvurmak Fiil
bir otoriteye başvurmak Fiil
bir ansiklopediye başvurmak Fiil
hakeme havale etmek Fiil
bir anlaşmazlığı hakem heyetine götürmek Fiil
birinin ifadesine atıfta bulunmak Fiil
birinin eserinden sitayişkâr sözlerle bahsetmek Fiil
birine hitap etmek Fiil
birinden söz etmek Fiil
birinden bahsetmek Fiil
birine adıyla atıfta bulunmak Fiil
biri hakkında konuşurken küçültücü sözler söylemek Fiil
gerekli merciye göndermek Fiil
yönetim kuruluna havale etmek Fiil
çeki keşideciye iade etmek (bir bankanın bir çekin üzerine yazdığı veya damgaladığı , çeki kabul etmeyeceğine dair notu
keşide edene iade
bir tasarıyı bir kurula havale etmek Fiil
bir proje ya da kanun teklifini komisyona göndermek Fiil
(US) Br ödenmeden çeki sahibine iade etmek Fiil
bir çeki keşide edene iade etmek Fiil
bir ihtilafı hakem kuruluna havale etmek Fiil
bir ihtilafı hakeme havale etmek
bir uyuşmazlığı hakeme havale etmek Fiil
bir anlaşmazlığı Birleşmiş Milletler'e havale etmek Fiil, Kurum İsimleri
bir konuyu birine havale etmek Fiil
meseleyi birinin yargısına havale etmek Fiil
bir davayı mahkemeye havale etmek Fiil
bir sorunu kurula havale etmek Fiil
bir sorunu birinin kararına havale etmek Fiil
bir talebi birine havale etmek Fiil
bir tavsiyeyi yeniden gözden geçirilmesi için kurula iade etmek Fiil
yeniden görüşülmesi için birine havale etmek Fiil
gelecekteki anlaşmazlıkları münhasıran İngiliz hakemlerine havale etmek Fiil
başarısını iyi eğitime atfetmek Fiil
birini birine göndermek Fiil
birini birine havale etmek Fiil
birini birine sevk etmek Fiil
birini bir yere yönlendirmek Fiil
birini bir yere sevk etmek Fiil
birini müdüre göndermek Fiil
kira ücretini hakeme tevdi etmek Fiil