1. Fiil reddetmek, kabul etmemek.
  He asked her to marry him but she refused.
 2. Fiil vermemek.
  to refuse permission: izin vermemek.
 3. Fiil razı olmamak, istememek, yanaşmamak.
  to refuse to discuss the question.
 4. Fiil vaz geçmek, feragat etmek.
 5. Fiil (at) hendek veya çitten atlamayı istememek.
  The horse refused to jump the wall.
 6. Fiil kaçınmak, imtina etmek.
 7. Fiil, Askerlik2 kanatları geri çekmek.
 8. Fiil (a) yeniden eri(t)mek, (b)
  elekt. yeni sigorta takmak, (c) (sigorta) tekrar atmak.
 9. İsim süprüntü, çöp, pislik, döküntü, kırpıntı.
 10. Sıfat değersiz, işe yaramaz.
razı olmamak Fiil
muhbirin adını açıklamayı reddetmek Fiil
imzasını tanımayı reddetmek Fiil
çöplerin alınması
süprüntü
çok ısrar etti reddedemedim
mutfak çöpleri İsim
evin çöp saklama yeri
ev çöplüğü
yeniden yararlanılabilir hale koyulan çöp
atıkları yeniden işleyerek kullanmak Fiil
(US) çöp kaldırma
konut çöpü
özel çöp
şehir çöpü
(Br) şehir çöplüğü
(Br) işyerleri atıkları İsim
teslim almayı reddetmek Fiil
bir senedi reddetmek Fiil
bir adayı reddetmek Fiil
profesörlüğü kabul etmemek Fiil
af talebini geri çevirmek Fiil
bir armağanı reddetmek Fiil
bir patent talebini reddetmek Fiil
bir patenti reddetmek Fiil
patent talebini reddetmek Fiil
profesörlüğü reddetmek Fiil
bir teklifi reddetmek Fiil
bir ricayı reddetmek Fiil
bir talebi reddetmek Fiil
kredi talebini reddetmek Fiil
kredi talepni reddetmek Fiil
bir davayı reddetmek Fiil
davayı reddetmek Fiil
vize vermemek Fiil
bir senedi kabul etmemek Fiil
kabul etmeyi reddetmek Fiil
içeri kabul etmemek Fiil
bir başvuruyu geri çevirmek Fiil
bir başvuruyu reddetmek Fiil
bir daveti reddetmek Fiil
bir teklifi reddetmek Fiil
bir teklifi geri çevirmek Fiil
bir mevkii reddetmek Fiil
siparişi geri çevirmek Fiil
bir siparişi geri çevirmek Fiil
çöp toplama
çöpcü
bir mahkeme emrine uymamak Fiil
evliliğe rızaya yanaşmamak Fiil
teslimi reddetmek Fiil
çöpleri imha eden
çöpleri ortadan kaldırma
kesinlikle reddetmek Fiil
devirmeli çöp kamyonu
çöplük
açıkça reddetmek Fiil
başka kredi vermemek Fiil
malları reddetmek Fiil
mezbele
birine yardım etmeyi reddetmek Fiil
birine yardım etmek istememek Fiil
bir yapının molozu
söz dinlememek Fiil
itaat etmeyi istememek Fiil
itiraf etmeyi reddetmek Fiil
prensip olarak reddetmek Fiil
çökelti
rüsup
ödemeyi reddetmek Fiil
bir dilekçeyi reddetmek Fiil
çöplük
kesin olarak reddetmek Fiil
çöp ıslahı İsim, Çevre ve Ekoloji
birini dinlemeyi reddetmek Fiil
geri çevirmek Fiil
birine izin vermemek Fiil
birine bir şeyi reddetmek Fiil
bir şeyi kesinlikle reddetmek Fiil
(senedi) kabul etmemek Fiil
devirmeli çöp kamyonu
kabul etmemek Fiil
kabul etmeyi reddetmek Fiil
kabul etmeyi reddetmek Fiil
bir senedi ciro etmeyi reddetmek Fiil
itiraf etmeyi reddetmek Fiil
tanıklık etmeyi reddetmek Fiil
istinkâf etmek Fiil
bir şey yapmayı reddetmek Fiil
röportaj isteklerini reddetmek Fiil
gazetecilerin röportaj isteklerini reddetmek Fiil
birine yardım etmeyi reddetmek Fiil
alt derecedeki bir mahkemenin kararına bakmayı reddetmek Fiil
mal tedarik etmeyi reddetmek Fiil
teslim almayı reddetmek Fiil
yemin etmeyi reddetmek Fiil
çöp kamyonu
ittifakla reddetmek Fiil
frenler tutmuyor