refuse

 1. Verb reddetmek, kabul etmemek.
  He asked her to marry him but she refused.
 2. Verb vermemek.
  to refuse permission: izin vermemek.
 3. Verb razı olmamak, istememek, yanaşmamak.
  to refuse to discuss the question.
 4. Verb vaz geçmek, feragat etmek.
 5. Verb (at) hendek veya çitten atlamayı istememek.
  The horse refused to jump the wall.
 6. Verb kaçınmak, imtina etmek.
 7. Verb, Military kanatları geri çekmek.
 8. Verb (a) yeniden eri(t)mek, (b)
  elekt. yeni sigorta takmak, (c) (sigorta) tekrar atmak.
 9. Noun süprüntü, çöp, pislik, döküntü, kırpıntı.
 10. Adjective değersiz, işe yaramaz.
razı olmamak Verb
muhbirin adını açıklamayı reddetmek Verb
imzasını tanımayı reddetmek Verb
çöplerin alınması
süprüntü
çok ısrar etti reddedemedim
mutfak çöpleri Noun
evin çöp saklama yeri
ev çöplüğü
yeniden yararlanılabilir hale koyulan çöp
atıkları yeniden işleyerek kullanmak Verb
(US) çöp kaldırma
konut çöpü
özel çöp
şehir çöpü
(Br) şehir çöplüğü
(Br) işyerleri atıkları Noun
teslim almayı reddetmek Verb
bir senedi reddetmek Verb
bir adayı reddetmek Verb
profesörlüğü kabul etmemek Verb
af talebini geri çevirmek Verb
bir armağanı reddetmek Verb
bir patent talebini reddetmek Verb
bir patenti reddetmek Verb
patent talebini reddetmek Verb
profesörlüğü reddetmek Verb
bir teklifi reddetmek Verb
bir ricayı reddetmek Verb
bir talebi reddetmek Verb
kredi talebini reddetmek Verb
kredi talepni reddetmek Verb
bir davayı reddetmek Verb
davayı reddetmek Verb
vize vermemek Verb
bir senedi kabul etmemek Verb
kabul etmeyi reddetmek Verb
içeri kabul etmemek Verb
bir başvuruyu geri çevirmek Verb
bir başvuruyu reddetmek Verb
bir daveti reddetmek Verb
bir teklifi reddetmek Verb
bir teklifi geri çevirmek Verb
bir mevkii reddetmek Verb
siparişi geri çevirmek Verb
bir siparişi geri çevirmek Verb
çöp toplama
çöpcü
bir mahkeme emrine uymamak Verb
evliliğe rızaya yanaşmamak Verb
teslimi reddetmek Verb
çöpleri imha eden
çöpleri ortadan kaldırma
kesinlikle reddetmek Verb
devirmeli çöp kamyonu
çöplük
açıkça reddetmek Verb
başka kredi vermemek Verb
malları reddetmek Verb
mezbele
birine yardım etmeyi reddetmek Verb
birine yardım etmek istememek Verb
bir yapının molozu
söz dinlememek Verb
itaat etmeyi istememek Verb
itiraf etmeyi reddetmek Verb
prensip olarak reddetmek Verb
çökelti
rüsup
ödemeyi reddetmek Verb
bir dilekçeyi reddetmek Verb
çöplük
kesin olarak reddetmek Verb
çöp ıslahı Noun, Environment-Ecology
birini dinlemeyi reddetmek Verb
geri çevirmek Verb
birine izin vermemek Verb
birine bir şeyi reddetmek Verb
bir şeyi kesinlikle reddetmek Verb
(senedi) kabul etmemek Verb
devirmeli çöp kamyonu
kabul etmemek Verb
kabul etmeyi reddetmek Verb
kabul etmeyi reddetmek Verb
bir senedi ciro etmeyi reddetmek Verb
itiraf etmeyi reddetmek Verb
tanıklık etmeyi reddetmek Verb
istinkâf etmek Verb
bir şey yapmayı reddetmek Verb
röportaj isteklerini reddetmek Verb
gazetecilerin röportaj isteklerini reddetmek Verb
birine yardım etmeyi reddetmek Verb
alt derecedeki bir mahkemenin kararına bakmayı reddetmek Verb
mal tedarik etmeyi reddetmek Verb
teslim almayı reddetmek Verb
yemin etmeyi reddetmek Verb
çöp kamyonu
ittifakla reddetmek Verb
frenler tutmuyor