bankaca kabul edilen tüm senetlerle ilgili ayrıntıların kaydı
uçak kayıt defteri
yıllık liste
aritmetik yazmacı
aritmetik yazmaç
(US) askeri hiyerarşi
silsile-i meratip
devam listesi
taban yazmacı Bilgi Teknolojileri
dahil olmak Fiil
ikili sayı yazmacı
tahvil kayıtlarının tutulduğu defter
tahvil defteri
sabit varlıkların amortismanlarını
kaydedici kasa. İsim
(Br) ipotek sicili
(Br) gayri menkul rehin sicili
çek günlük defteri
kalın ses, insan sesinin kalın perdesi. İsim
kilise kütüğü
kilise nüfus kayıt defteri
nüfus idaresi İsim, Kamu Yönetimi
sınıf sicili
gemi sınıfı sicili
ticaret sicili
(yasal) ticari defter
yazılmak mecburiyeti
sicile bakmak Fiil
müşteri listesi
borç defteri
alınan ödemeler ve faiz gibi bütün muamelelerin kaydedildiği giriş kaydı defteri
bir bankanın verilen krediler
kâr payları kayıt defteri
senet listesi
seçim listesi
seçmen kütüğü İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
Elektronik Yazarkasa Bilgi Teknolojileri
emlak sicili
tutucu tırnak
demirbaş defteri İsim, Muhasebe
gros ton (istisnalar dışında geminin bütün yerlerinin kadem küp olarak hacminin 100'e bölünmesiyle elde
edilen hacim ölçüsü (2 . 83 m3
otel kayıt defteri
envanter defteri
fatura kayıt defteri
sicil defteri tutmak Fiil
tapu sicili
tapu dairesi İsim, Kamu Yönetimi
(Br) tapu sicili
arazi tapu sicili
tapu kütüğü İsim
ana kütük
tıp doktorları kütüğü
üyelik listesi
maden kayıt defteri
vatandaşların resmi kütüğü
gemi sicili
gemi kütüğü
deniz salnamesi
net tescil tonajı (bir geminin makine yakıt , malzeme , tayfa ve yolcular için ayrılan yerler dışında güverte altındaki hacmi
net tescil tonajı
yoklama listesi
isim listesi
alacak ve borç senetlerinin kaydedildiği defter
(Br) senedat defteri (alacak veya borç senetlerinin kaydedildiği defter
tescil yükümlülüğü
(US) resmi gazete
resmi gazete
işletim kodu yazmacı
nüfus dairesi
seçmenler listesi
seçmen kütüğü
bankanın mudilerine verdiği hesap cüzdanlarının kaydedildiği defter
banka hesap cüzdanı kütüğü
patent sicili
(US) patent kütüğü
patent kütüğü
(US) patent sicili
ödeme bordrosu İsim
telefon rehberi
teçhizat ve makine kayıt defteri
bir şirketin sahibi olduğu tesisin ayrıntılarını gösteren kütük defteri
nüfus dairesi
nüfus idaresi İsim, Kamu Yönetimi
marka tescil dairesi
(US) (ticari markalar , US) merkezi sicil
tapu sicili
(Br) tapu sicili
mülkiyet sicili
resmi sicil
alacaklı defteri
(US) tapu sicili
(bir şirketin hissedarlar listesi gibi) bir mahkeme bir şirketin resmi bir listesinin yanlış olduğuna inanıyorsa
bir kaydı düzeltmek Fiil
kütük sicil kaydını düzeltmek Fiil
defter, kütük, resmî kayıt/sicil/künye defteri.
register of births: nüfus kütüğü.
parish register:
mahalle nüfus kütüğü.
İsim
kayıt, sicil, cetvel, liste, fihrist.
register office: sicil dairesi. İsim
(ticaret gemisi) uyrukluk belgesi: geminin ait olduğu ülke vb.'ni gösteren resmî belge.
ship's register . İsim
tescil, sicile geçirme, kaydetme. İsim
kayıt aracı/ makinesi. İsim
cash register. İsim
yazmaç: verilerin saklandığı bellek. İsim, Bilişim
(a) sesin/müzik aletinin frekans bandı: en ince ve en kalın sesler arasındaki genişlik, (b) (orgda) bir
tek stopla kontrol edilen boru veya teller.
İsim, Müzik

regulator ile ayni anlama gelir. düzengeç: bir delikten geçen sıcak/soğuk havanın akışını kontrol eden düzenek. İsim
(a) sayfa düzeni, (satırları) hizalama: kâğıdın iki yüzüne basılan yazı ve kenar boşluklarının tam üstüste
gelecek şekilde ayarı.
in register: bir hizada, hizalanmış.
out of register: hizada değil, hizalanmamış. (b) renk çakışımı: renkli baskıda renklerin kaydırılmadan tam yerine basılması.
İsim, Matbaacılık
kaydet(tir)mek, tescil et(tir)mek, sicile/kütüğe geçirmek, kaydolunmak, sicile/kütüğe geçmek/yazılmak. Fiil
(mektup vb.) taahhütlü göndermek. Fiil
(öğrenciyi/seçmeni) kaydetmek. Fiil
(kaydedici alet) kaydetmek, yazmak, basmak. Fiil
(ölçekle) göstermek. Fiil
hizala(n)mak: sayfa düzenini/renk çakışımını sağlamak, kâğıdın iki tarafına basılan satır ve kenar boşluklarını
üstüste getirmek, renkleri çakıştırmak.
Fiil, Matbaacılık
yüz ifadesi ile (hayret, sevinç, öfke vb.) göstermek/ belli etmek.
His face registered disappointment. Fiil
ticaret gemisine) uyrukluk belgesi vermek. Fiil
etki/iz bırakmak. Fiil
sicil İsim, Hukuk
kayıtlı gemi
15 santigrad derecede olmak Fiil
arabayı tescil ettirmek Fiil
tapu siciline geçici kayıt yapmak Fiil
bir şirketi tescil ettirmek Fiil
bir ipoteği kaydetmek Fiil
motorlu aracı tescil ettirmek Fiil
yeni en yüksek kur kaydetmek Fiil
bir ticari markayı tescil etmek Fiil
ticari markayı tescil ettirmek Fiil
vasiyetnameyi noterde tasdik ettirmek Fiil
...'lık artış kaydetmek Fiil
bir yere kayıt yaptırmak Fiil
bir yere kaydolmak Fiil
tahvilleri isme yapmak Fiil
sicil defteri
gemi ipotek sicil defteri
menkul kıymetler aidiyet belgesi
fuara katılmak için aday olmak Fiil
okula yazılmak Fiil
(Br) İngiliz vatandaşlığına geçmeyi talep etmek Fiil
kütüğe kaydetmek Fiil
doğum , evlilik ve defin kütüğü
doğum , ölüm ve evlilik kütüğü
şirketler sicili
mahkûmiyetler sicili
bir şirketin ellerinde tahvil ya da borç senedi bulunan kişilerin listesi
ipotek sicili
(Br) ipotek sicili
(US) tapu dairesi
evlilik kütüğü
pay defteri İsim, Muhasebe
kişi listesi
mülk listesi
(İskoçya) tapu sicili
vergi sicili
(US) adını bir listeye koymak Fiil
kaydolmak Fiil
kayıt limanı
denizci işe almak Fiil
kaydetmek Fiil
geminin ambar hacmi birimi: 2.8317 m3 veya 100 kadem küp. İsim
tescil tonajı
otele inmek Fiil
birşeye kaydolmak Fiil
kütükten silmek
paralel sicil defteri tutmak Fiil
satış defteri
tapu sicilini incelemek Fiil
tapu sicilini incelemek Fiil
(US) hisse senetleri hesabı
(Br) menkul değerler emaneti
menkul değerler emaneti
adreslerinin
ellerindeki hisse miktarlarının
hisse senedi kayıt defteri
(Br) anonim şirketlerin tuttuğu sicil defteri
bir şirketin hisse senedi sahiplerinin adlarının
vb ayrıntılı olarak kaydedildiği sicil defteri
ortak kayıt defteri
pay defteri İsim, Muhasebe
hissedarlar listesi
gemi sicili İsim, Uluslararası Hukuk
gemi tescil belgesi
(US) ileri gelenlerin yıllığı
personel sicili
(US) reklam başvuru kitabı
depo kontrol defteri
pay defteri İsim, Muhasebe
hisse senedi defteri
kütükten silmek
ticaret sicili
ticari marka sicili
ticari marka sicili
transferlerin kaydedildiği defter
(Br) transferlerin kaydedildiği defter
hisse devir sicili
belge kayıt defteri
ödeme belgeleri günlük defteri
gemi tescil belgesi