relevant market

sözleşme konusu ürünler pazarı
ilgili coğrafi pazar İsim, Rekabet Hukuku
ilgili ürün pazarı İsim, Rekabet Hukuku