1. Geçişsiz Fiil kalmak, beklemek.
  He remained at home: O evde kaldı.
  The police have remained on the spot:
  Polis olay yerinde bekledi.
  She remained silent.
  The results of these experiments will remain a secret: Bu deneylerin sonucu bir sır olarak kalacak.
  One thing remains certain: şurası muhakkak ki.
 2. Geçişsiz Fiil (geride/aynı yerde) durmak, geri kalmak, gitmemek.
  to remain behind: geri kalmak.
 3. Geçişsiz Fiil artakalmak, elde (mevcut) kalmak, fazla/baki kalmak.
  Much still remains to be done: Daha yapılacak
  çok iş var.
  It remains to be proved: Bunun ispatı gerekir.
  It remains to be seen whether: Bakalım … mı?
  The fact remains that: Gerçek şu ki …
 4. Geçişsiz Fiil değişmemek, olduğu yerde/olduğu gibi kalmak, dayanmak, baki kalmak, (bir durumu) korumak.
  The weather
  remains fine: Hava güzelliğini koruyor (Güzel havalar devam ediyor).
 5. Geçişsiz Fiil zail olmamak.
 6. Geçişsiz Fiil (depoda vb.) saklanmak/muhafaza edilmek.
 7. İsim
  remains: kalıntı, bakiye, artık.
mevziinde kalmak Fiil
yerinde kalmak Fiil
fikrini değiştirmemek Fiil
kendi dış siyasetini saptamada serbest kalmak Fiil
tahtta kalmak Fiil
tahtında kalmak Fiil
bir sır olarak kalmak Fiil
(kız) evde kalmak Fiil
evlenmemek Fiil
işte faal olarak kalmak Fiil
su yüzünde kalmak Fiil
eve kapanmak Fiil
temelde aynı kalmak Fiil
arkada kalmak Fiil
üretim hedeflerini gerçekleştirememek Fiil
önceki yıl düzeyleri altında kalmak Fiil
...'i görmemezlikten gelmek Fiil
...'i görmezden gelmek Fiil
...'i görmezlikten gelmek Fiil
kılı kıpırdatmamak Fiil
borçlu kalmak Fiil
fiyatlarını değiştirmemek Fiil
değişmeden kalmak Fiil
kendi dış siyasetini saptamada serbest kalmak Fiil
aç durmak Fiil
istifinıbozmamak Fiil
önemini korumak Fiil
ömür boyu bir evde yaşamak Fiil
geri kalmak Fiil
yetişememek Fiil
borçlarını ödemede geri kalmak Fiil
yürürlükte kalmak Fiil
mevcudiyetini sürdürmek Fiil
sağ kalabilmek Fiil
yürürlükte kalmak Fiil
aynen yürürlükte kalmak Fiil, Hukuk
mevkiinde kalmak Fiil
görevde kalmak Fiil
mevkinde kalmak Fiil
(Br) kiracının tasarrufunda kalmak Fiil
alana hâkim olmak Fiil
iktidarda kalmak Fiil
iktidar da kalmak Fiil
karantinada kalmak Fiil
karantina da kalmak Fiil
(senet) ödenmeden kalmak Fiil
karar verilmeden kalmak Fiil
babanın vesayeti altında kalmak Fiil
savunma da kalmak Fiil
lakayt kalmak Fiil
donmak Fiil
tarafsız kalmak Fiil
nötr kalmak Fiil
liman açığında kalmak Fiil
dengeli bir konjonktür politikası izlemek Fiil
(satılmadan) elde kalmak Fiil
aday kalmak Fiil
rafta kalmak Fiil
dükkânda kalmak Fiil
açık kalmak Fiil
pasif kalmak Fiil
borsadan uzak durmak Fiil
sessizliğini bozmamak Fiil
sessizliğini korumak Fiil
konuşmamak Fiil
fiyatlar dünkü seviyede kalmak Fiil
(borsa) sabit olmak Fiil
(piyasa) istikrarlı kalmak Fiil
satıcının mülkiyetinde kalmak Fiil
gayrimenkul mülkiyet inin kalmak Fiil
henüz işgal edilmemiş bulunmak Fiil
liste başında kalmak Fiil
sadık kalmak Fiil
belirsizliğini korumak Fiil
değişmeden kalmak Fiil
değişmemek Fiil
belirsizliğini korumak Fiil
altta kalmak Fiil
bir şeyin altında kalmak Fiil
birine karşı bir şey borçlanmış olmak Fiil
ağır baskı altında kalmak Fiil
çekilmeden kalmak Fiil
lakayt kalmak Fiil
geçerli kalmak Fiil
susma hakkını kullanmak Fiil, Hukuk
susma hakkını kullanmak Fiil, Hukuk
susma hakkı İsim, Hukuk