remove furniture

(Br) eşyasını naklettirmek Fiil
eşyasının nakli