remuneration

  1. İsim ödüllendirme, mükâfatlandırma, tazmin etme, hakkını/emeğinin karşılığını verme/ödeme.
  2. İsim ödül, mükâfat, ücret, hizmet karşılığı, bedel, tazminat, ödenti.
yeterli ivaz
yeterli karşılık
yeterli ücret
bedel karşılığı
bir ödemenin vergilendirilmesi İsim
ücret hesaplamak Fiil
yönetim kurulu üyesi maaşı
eşit ücret
sabit ücret
brüt ücret
bayram zammı
karşılık olarak
normal maaş derecesi
eşit ücretler ilkesi
tazminat oranı
ücret oranı
ücret cetveli
karşılıksız
üzerinde anlaşmaya varılan ücret
işin karşılığının ödenmesi
serbest meslek geliri
nakit karşılık
ayni karşılık
denetçilerin ücreti
yönetim kurulu üyelerinin ücreti İsim
kayyum ücretinin ödenmesi İsim
işin karşılığının ödenmesi
hizmetleriniz karşılığı olarak
karşılığı olarak