replacement value

  1. yenileme değeri
  2. ikame değeri
  3. İsim, Muhasebe kaim değer
yerine koyma değeri üzerinden amortisman ayırma (varlıkların gerçek değerlerini koruyabilmek amacıyla
yerine koyma değeri üzerinden amortisman ayrılma