requırement

kabul edilme şartı İsim
kabul şartı İsim
kabul koşulu İsim
başvuru koşulu İsim
başvuru şartı İsim
sermaye ihtiyacı
nakdi ihtiyaç
ihtiyaç değişikliği
aynı zamanda gerekli olan koşul
aynı anda şart koşulan şey
Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Yabancı Resmi Belgelerin Tasdikten Muaf Tutulmasına Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
her şartı yerine getirmek Fiil
şekil şartı İsim, Hukuk
işe almada ayırımcılık uygulaması
iş gücü gereksinimi
kanuni şart
bir gereksinimi karşılamak Fiil
gerekeni yapmak Fiil
bir gerekliliği yerine getirmek Fiil
pasaport zorunluğu
barış zamanı gereksinimleri İsim
barış zamanı ihtiyaçları İsim
izin için gerekli şartlar
gereksi, gereksinme, ihtiyaç, zaruret. İsim
icap, gerek. İsim
koşul, şart.
requirements for admission to college. İsim
emir, (resmen) talep, istek, rica. İsim
şekil şartı İsim, Hukuk
kolej girişi için gerekli şartlar
gereksinim belirtimleri İsim, Bilgi Teknolojileri
kanuni karşılık oranı
karşılık bulundurma koşulu
munzam karşılık
mevduat munzam karşılıkları İsim
kıdem şartı İsim, İstihdam
zorunlu karşılıklar İsim, Bankacılık
zorunlu karşılık oranı İsim, Bankacılık
tolerans şartları İsim
(Br) ağır yük vagonu gereksinimi