requırement

kabul edilme şartı Noun
kabul şartı Noun
kabul koşulu Noun
başvuru koşulu Noun
başvuru şartı Noun
sermaye ihtiyacı
nakdi ihtiyaç
ihtiyaç değişikliği
aynı zamanda gerekli olan koşul
aynı anda şart koşulan şey
Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi Noun, International Law
Yabancı Resmi Belgelerin Tasdikten Muaf Tutulmasına Dair Sözleşme Noun, International Law
her şartı yerine getirmek Verb
şekil şartı Noun, Law
işe almada ayırımcılık uygulaması
iş gücü gereksinimi
kanuni şart
bir gereksinimi karşılamak Verb
gerekeni yapmak Verb
bir gerekliliği yerine getirmek Verb
pasaport zorunluğu
barış zamanı gereksinimleri Noun
barış zamanı ihtiyaçları Noun
izin için gerekli şartlar
gereksi, gereksinme, ihtiyaç, zaruret. Noun
icap, gerek. Noun
koşul, şart.
requirements for admission to college. Noun
emir, (resmen) talep, istek, rica. Noun
şekil şartı Noun, Law
kolej girişi için gerekli şartlar
gereksinim belirtimleri Noun, Information Technology
kanuni karşılık oranı
karşılık bulundurma koşulu
munzam karşılık
mevduat munzam karşılıkları Noun
kıdem şartı Noun, Employment
zorunlu karşılıklar Noun, Banking
zorunlu karşılık oranı Noun, Banking
tolerans şartları Noun
(Br) ağır yük vagonu gereksinimi