1. İsim tekrar satış/satma.
    to have a better resale value: tekrar satış değeri yüksek olmak.
  2. İsim elden düşme/kullanılmış eşya satışı.
yeniden satma hakkı
ikinci elden satış sözleşmesi
ikinci elden satış fiyatı
yeniden satış fiyatı
perakende fiyatın belirli bir düzeyin üstüne çıkartılmaması ya da düşürülmemesi için üreticilerle perakendeciler
arasında yapılan anlaşma
perakende fiyatın korunması
yeniden satış fiyatının belirlenmesi İsim, Rekabet Hukuku
ikinci elden satış kârı
ikinci elden satış değeri
yeniden satma değeri
bir üreticiye sözleşmeye bağlı olan perakendecilerin satışla uygulayabilecekleri en düşük fiyat
yeniden satış fiyatına ilişkin kısıtlamalar İsim, Rekabet Hukuku