rescue grass

  1. İsim kurtuluş otu
    (Bromus catharticus). Amerikanın sıcak bölgelerinde hayvan yemi olarak yetiştirilen uzun ot.