residual value

  1. net defter değeri (bir sabit varlığın maliyetinden birikmiş amortismanları çıkardıktan sonra kalan değer
  2. net defter değeri (bir sabit varlığın maliyetinden birikmiş amortismanlar çıkarıldıktan sonra kalan değer