1. Geçişli Fiil (kâğıtları/kartları vb.) dizmek, sıralamak, sıraya koymak, destelemek, seçip ayırmak.
 2. Geçişsiz Fiil (son çare olarak) başvurmak, medet ummak, müracaat etmek.
  I had to resort to force: Kuvvete başvurmak
  zorunda kaldım.
  to resort to war. She resorted to stealing when she had no more money.
 3. Geçişsiz Fiil sık sık gitmek, ziyaret etmek, uğramak.
 4. İsim mesire, gezinti/dinlenme yeri, sık sık gidilen yer, halkın sık sık gittiği yer.
  a mountain resort
  .
  summer resort: yazlık, sayfiye.
  health resort: dinlenme yeri.
  seaside resort: deniz kenarında sayfiye yeri.
 5. İsim merci, başvurulacak/sığınacak yer.
  last resort: son merci.
  a court of last resort.
 6. İsim çare.
  This is the only resort: Tek çare budur.
 7. İsim yardımına başvurulan kimse.
amacına ulaşmak için hilelere başvurmak Fiil
kendi koşulları ile borç vermeye hazır olmak Fiil
son çare olarak, hiç olmazsa.
In the last resort we can always swim back.
kongre mahalli
en son temyiz mercii olan veya kararlarına karşı temyiz yoluna gidilemeyen mahkeme
kalabalık sayfiye yeri
gözde sayfiye yeri
en son olarak başvurulabilen ve kararlarına karşı başka mercide itiraz olunamayan merci
nihai merci
kumarhane
ılıca
içmeler
kaplıca
sayfiye yeri
son çare olarak, hiç olmazsa.
In the last resort we can always swim back.
aleyhinde bir üst mahkemeye başvurulamayan karar veya yüküm
aleyhinde bir üst mahkemeye başvurulmayan hüküm kmü
aleyhinde bir üst mahkemeye başvurulmayan karar
son merci
sığınak
son çare
son müracaat yeri
nihai kredi mercii İsim, Bankacılık
lüks sayfiye yeri
lüks dinlenme yeri
dağlık bir bölgede turistik kolaylıklar ve hizmetler sağlayan ticari tesis
dağ tatil beldesi İsim
çıplaklar kampı İsim
çıplaklar kampı İsim
deniz kıyısı oteli
kaplıca
içmeler
kaplıca gibi sağlık merkezinde kalma
sayfiye
son merci I
kış dinlenme yeri
kış sporları merkezi
kış tedavi merkezi
kış sporları merkezi
başvurmadan
kaplıca veya içmeler gibi tedavi amacıyla gidilen tesisler İsim
kapısını çalmak Fiil
sapmak Fiil
mahkemeye başvurmak Fiil
bir fona el atmak Fiil
bir doktora başvurmak Fiil
bir çareye başvurmak Fiil
bir hana gitmek Fiil
hakeme müracaat etmek Fiil
hakeme başvurmak Fiil
mahkemeye başvurma
mahkemeye başvurmak Fiil
kararsızlık göstermek Fiil
her çareye başvurmak Fiil
çarelere başvurmak Fiil
kaba kuvvete başvurmak Fiil
kaba kuvvete başvurma
enflasyona sığınmak Fiil
başka avukatlara danışmak Fiil
reklama başvurmak Fiil
kefalete başvurmak Fiil
kaplıcalara gitmek Fiil
savaşa başvurmak Fiil
tatil kasabası İsim
başvurmak, medet ummak.
kuvvete başvurmak Fiil
kanuni yola başvurulmadan satılmış
başvurmadan, tevessül etmeden.
without resort to compulsion: zora baş vurmadan.