responsible position

çok sorumluluk isteyen bir mevkide olmak Fiil